Einde coronamaatregelen: thuiswerkadvies, Testen voor Toegang (1G-beleid) en mondkapjesplicht komen te vervallen 

15/3/2022
4
minuten

Samantha Bos

Marketing Manager
Qeld

Het kabinet heeft vandaag, 15 maart, aangekondigd de huidige coronamaatregelen verder af te schalen. Het thuiswerkadvies komt per direct te vervallen. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het 1G-beleid (Testen voor Toegang) zijn vanaf 23 maart niet meer van toepassing.

Isolate bij positieve test blijft verplichting

De enige coronamaatregel die nog wel van kracht blijft is verplichte thuisisolatie/quarantaine bij een positieve coronatest. Daarnaast pleit het kabinet, ondanks de versoepelingen, voor het bewust blijven naleven van de basisadviezen om de kans op besmetting te verkleinen, zoals niezen in de elleboog en regelmatig je handen wassen.

Deze coronamaatregel vervalt per direct (15 maart 2022):

  • Het thuiswerkadvies. Ondanks dat dit advies komt te vervallen, is het kabinet wel voorstander van het (deels) blijven thuiswerken en roept daarom werkgevers op om: ‘...met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren’.

Deze coronamaatregelen vervallen per 23 maart 2022:

  • 1G-beleid: Voor evenementen op binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers is een negatieve coronatest / Testen voor Toegang (1G) geen vereiste meer.
  • De mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer. Het kabinet adviseert nog wel een mondkapje te dragen, maar de verplichting vervalt voor bus, trein, metro, tram en overige OV. Let op: voor reizen per vliegtuig gelden andere regels, gezien dit niet onder de noemer OV valt. 
  • Professionals in het onderwijs hoeven niet meer 2x per week een thuistest te doen. 

Kabinet negeert advies Outbreak Management Team (OMT)

Opvallend is dat het kabinet verder versoepelt dan aangeraden door het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseerde het kabinet om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer te blijven handhaven, maar dit advies heeft het kabinet naast zich neergelegd. Daarnaast vond het OMT het nog niet het juiste moment om het thuiswerkadvies aan te passen, maar ook hier besloot het kabinet om eerder te versoepelen.

Minister Kuipers verkondigde dat de aangekondigde versoepelingen verantwoord waren, mede omdat het aantal besmettingen stabiel is en het aantal ic-opnames naar verwachting. 

Meer informatie over het versoepelen van de coronamaatregelen en de huidige regels omtrent thuisisolate/quarantaine vind je op de website van de Rijksoverheid. Klik hier om deze in een apart tabblad te openen. 

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil
mTagManagerNlNl