Together we are building the future
At Qeld , we are committed to supporting small business owners every day. By being closely involved in their operations and offering our services, entrepreneurs have the opportunity to grow their businesses. Our passion is to make sure they can focus on what really matters: their business. Currently, we contribute to the growth of over 12,000 small businesses, enabling the creation of 10 new jobs every day, seven days a week.
We strive to promote change wherever possible.
This is what we do to improve society one step at a time.
🌱
Creating more jobs for small business owners
💪
Empowering the next generation of entrepreneurs
Ending poverty - once and for all
💚
Actively working with measures to reduce climate impact

Bart de Graaff Foundation


The Bart de Graaff Foundation helps Bikkels, young people with physical disabilities, set up their own business. As a mentoring company, Qeld supports these Bikkels by sharing our knowledge about entrepreneurship, offering our network and helping with guidance and advice.

Click here if you want to learn more about the foundation.

Hand in hand, Sweden


Hand in Hand works to educate especially young people and women who are vulnerable by focusing on entrepreneurship. With knowledge and willpower, businesses can be established and grow, making poverty no longer commonplace.

Read more about Hand in Hand's approach here.


Att ha ett jobb kan för många kännas som en självklarhet, men så är det inte för alla.
Arbetslöshet och utanförskap är vanligt i förorter runt Stockholm. Därför finns stiftelsen Tillväxt Stockholm.

I sitt arbete vill Tillväxt Stockholm ge näringslivets lokala småföretagare stöd att kunna utveckla sina verksamheter. Genom att ta in etablerade aktörer och ledare från näringslivet som rådgivare kan företagen få stöd inom områden där det idag saknas kapacitet, kunskap och kompetens.

När småföretagare kan få stöd inom bland annat rekrytering kan inkluderingen i samhället öka, och fler får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden i och med att nya arbetstillfällen skapas. Vi på Qred vet att entreprenörskap är nyckeln till fler arbeten, och tillsammans med Tillväxt Stockholm får fler småföretag nu möjlighet att lyckas.

"Stöd till småföretagen och deras entreprenörer - nyckeln till fler arbetstillfällen och ökad inkludering"

‍Det
var i vår delade uppfattning om företagarnas vikt i samhället som Tillväxt Stockholms och Qreds samarbete tog fart. Vi kommer bland annat att bistå med bredare rådgivning, dedikerade mentorskap och mycket mer, allt för att hjälpa mindre företag att ta nästa steg i sina verksamheter.

På 3,5 år har över 530 jobb skapats genom Tillväxt Stockholm. Målet är över 1000 jobb på 5 år.
Det vill vi såklart vara med och stötta så nu kör vi! 💚


BreakIt Impact Challenge


For us at Qeld , sustainability is of great importance. Striving to become a more environmentally friendly player is therefore high on our agenda for a more sustainable approach. In both 2019 and 2020, we therefore participated in the BreakIt Impact Challenge, where companies take on different challenges over five weeks to become more environmentally conscious. The different steps were as follows:

🚲 Climate neutral travel
📦 Green suppliers
💚 Sustainable business model
🌱 Sustainable workplace
♻️ Climate compensation

Questions?

Qeld supports all lending goals! Still have questions about business loans through Qeld? Then contact our friendly team of experts! We are here for you at:
Monday through Friday 8 a.m.-5 p.m. and Wednesday through 8 p.m.